Numismatika

Umělecká díla zdobící nejednu sbírku. Poznejte současné české rytce – autory pamětních mincí i medailí

Sbírka mincí
Zdroj: shutterstock

Každá mince či medaile je unikát a zároveň malé umělecké dílo rodící se pod rukama skutečných odborníků. Už vás někdy napadlo, kdo vlastně stojí za jejich vzhledem? Jako všechna umělecká díla vychází z představ svých tvůrců a jsou realizovány pomocí moderních technologií a nezastupitelné ruční práce prostřednictvím rytců. Znáte ty, které působí v České republice?

Díky moderním strojům a přesným laserům vznikají mince mnohem rychleji a lehčeji. Přesto je práce rytců stále nepostradatelná. Překlenují mezeru mezi původními skicami a pracovní raznicí na mince. Zatímco medailér přichází s originálním designem, ze kterého vznikne redukce neboli zmenšený pozitivní obraz modelu, právě rytec dokáže udělat z plochého kusu umění. Za pomoci různých rydel postupně odebírá materiál, odstraňuje nedokonalosti a případné chyby medailéra. Výsledná verze se pak použije k vytvoření razidla mincí.

Jaroslav Hrách

Rytec Jaroslav Hrách se narodil v Jablonci nad Nisou a mimo rytectví je i regionální historik, genealog, fotograf a kreslíř. Na svém kontě má například pamětní minci k 700. výročí sňatku Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou a nástupu Přemyslovců na český trůn o nominální hodnotě 200 Kč. Mince vyšla ve variantě proof s hladkou hranou a standard s hranou vroubkovanou.

Za povšimnutí stojí hlavně rubová strana s podobiznami Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny během uzavírání jejich sňatku. Na pozadí se nachází gotický dekor s hvězdami a tečkami. Na obvodu mince je nápis SŇATEK JANA LUCEMBURSKÉHO S ELIŠKOU PŘEMYSLOVONOU a letopočty 1310–2010. Vedle postavy krále vlevo jsou v gotickém dekoru umístěné iniciály autora. Na lícní straně se nachází český lev, jako symbol všech zemí Koruny české.


Vladimír Oppl

Vladimír Oppl, český akademický sochař a medailér, se narodil v roce 1953 v Ústí nad Labem. Absolvoval Střední odbornou školu keramickou v Bechyni a Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze. Jeho tvorba je rozsáhlá a zahrnuje mince, medaile, sochy a další umělecká díla. Mimo jiné je autorem současných českých mincí v hodnotě 20 Kč a 50 Kč, které jsou v oběhu od roku 1993. Mezi jeho další numismatické počiny patří mince v nominální hodnotě 100 000 000 Kč ke 100 letům československé koruny (2019).

Je tvůrcem i zlaté mince Nové město Pražské patřící do série Karel IV. Mince s nominální hodnotou 10 000 Kč získala dokonce první cenu v kategorii Nejlepší zlatá mince. 

Zlatá mince ve variantě proof je věnovaná založení Nového města Pražského a má na lícní straně zemské znaky v gotických štítech – slezskou orlici, českého lva a moravskou orlici. Nad českým lvem je vyryta svatováclavská koruna. Ve spodní části se nachází letopočty 1348–1998 a stát ČESKÁ REPUBLIKA. Zajímavým detailem je oddělení slov znaky, které připomínají drahokamy ve svatováclavské koruně.

Rubovou stranu mince tvoří portrét Karla IV. doplněný o císařskou pečeť panovníka a dobovou pečeť Nového města Pražského. Na spodním okraji se nachází pražský groš. V mezikruží vytvořeném perlovci je uvedeno jméno KAREL IV., hmotnost a ryzost zlata. 

Otto Tomsa

Talent rytce Otty Tomsy vynikl už při jeho studiích na Střední uměleckoprůmyslové škole, kde za návrh bankovky 34 úsměvů Vlasty Buriana, který byl současně jeho absolventskou prací, získal zvláštní cenu odborné poroty. I za dobu své rytecké kariéry má na kontě už mnoho krásných děl. Za největší výzvu a doslova rytecký oříšek považuje práci na minci Bitva u Zborova, jejíž návrh zhotovil medailér Asamat Baltaev. Mezi nejzajímavější díla, na nichž se podílel, řadí i přípravu ražby stříbrné mince podle návrhu medailérky Ireny Hradecké k výročí 75 let od operace Anthropoid v nominální hodnotě 200 Kč. Tato operace je také známá pod názvem atentát na Reinharda Heydricha.

Mince se vydává ve variantě standard a v provedení proof. Liší se od sebe povrchovou úpravou a provedením hrany, přičemž proof kvalita s hladkou hranou s vlysem ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA má pole mince vysoce leštěné a reliéf matován. Lícní stranu tvoří část poškozeného Heydrichova automobilu a je na ní uvedena také nominální hodnota mince 200 Kč.

Na rubové části najdete okno s rozstřílenou zdí krypty pravoslavného chrámu svatého Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze, ve kterém se po atentátu ukrývalo 7 parašutistů. V dolní části okna jsou zobrazeny vodovodní hadice a pod zdí text OPERACE ANTHROPOID. V následujícím řádku jsou pak vyryty letopočty 1942–2017.

MgA. Josef Oplištil

MgA. Josef Oplištil se narodil v roce 1980 v Jablonci nad Nisou. Je významným českým medailérem a autorem pamětních mincí. Vzdělání získal na Střední umělecko-průmyslové škole v Jablonci nad Nisou a pokračoval ve studiu na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze, kde se specializoval na medailérství a plastiku.

Jeho tvorba zahrnuje pamětní mince pro Českou národní banku, včetně těch k výročí Jana Masaryka, pádu komunismu, vzniku Československa a Sametové revoluce.

Mezi jeho díla patří například zlatá mince České národní banky v nominální hodnotě 10 000 Kč, která byla vydána ke 100. výročí zavedení československé měny. Na lícní straně je ztvárněn arch kolků a heraldická zvířata z velkého státního znaku. Na rubové straně je také kolek, který je vytržen z archu zobrazeného na lícní straně a symbolicky leží na uherské straně bankovky Rakousko-uherské banky vzor 1912.